دربی الکاکوها به وقت اضافه رفت

دیدار دو تیم برق نوین شیراز و فجرسپاسی با تساوی بدون گل در ۹۰ دقیقه پایان یافت تا بازی به وقت اضافه برود.