زاخاروف: آمریکا با اصرار بر کناره‌گیری اسد، وقوع خلأ قدرت در سوریه را تشدید می‌کند