ادعای بیلد/ مهلت سه ماهه ی چلسی برای بازگرداندن هازارد

تورگان هازارد، برادر کوچک ادن هازارد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ فرصت بازگشتن به چلسی را دارد در غیر این صورت آبی های لندنی فرصت در اختیار داشتن او را از دست خواهند داد.