ادعای بیلد/ مهلت سه ماهه ی چلسی برای بازگرداندن هازارد