بانک کارآفرین تهران مورد سرقت واقع شد

رئیس پلیس آگاهی تهران از سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران خبر داد.