واکنش عربستانی‌ها به قانون ضدسعودی آمریکا چه بود؟

بعد از تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر، رسانه‌های سعودی به این موضوع پرداخته و بحث داغی میان تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.