مخالفت شیخ الازهر با صدور فتواهایی علیه شیعیان

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،” شیخ احمد الطیب” شیخ الازهر در دیدار با هیأتی از جریان “ملی گرای ناصری” مصر درباره اوضاع این کشور و رخدادهای اخیر در کشورهای عربی و نقش الازهر در نزدیک کردن دیدگاه‌های اهل تسنن و تشیع و مقابله با صهیونیسم و حمایت از مقاومت، بحث و گفتگو کرد. “عمرو ناصف” خبرنگار […]