هشدار چین به آمریکا درباره استقرار سامانه تاد

وزارت دفاع چین به آمریکا هشدار داد استقرار سامانه دفاع ضدموشکی هوایی «تاد» در شبه جزیره کره با اقدامات متقابل پکن مواجه خواهد شد.