گزارش تمرین شاگردان منصوریان

بازیکنان تیم فوتبال استقلال عصر امروز انجام یک نوبت تمرین را در دستور کار قرار دادند .