پیروزی امیرعلی اکبری برابر ژایو آلمیدا برزیلی در مسابقه MMA + فیلم

پیروزی امیرعلی اکبری برابر ژایو آلمیدا برزیلی در مسابقه MMA را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.