حمایت ونزوئلا از اسد در سازمان ملل/ محکومیت دخالت نظامی مستقیم آمریکا در سوریه