آمریکا در حال تکثیر تروریست‌های النصره است!

سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسیه ادعاها و تهدیدهای اخیر وزارت امورخارجه آمریکا را بیانگر حمایت واشنگتن از تروریستهای النصره و تلاش برای افزایش تعداد آنان در سوریه دانست….