مجرمی ۱۰ بار دستگیر و محاکمه شده اما بازهم نگران دستگیری نیست

فرمانده نیروی انتظامی گفت:با توجه به این امر هماهنگی‌هایی می‌توانیم انجام دهیم که زمینه پیشگیری از جرم و بالا رفتن هزینه جرم شود چرا که در حال حاضر مجرمینی هستند که بیش از ۱۰ بار مرتکب جرم و محاکمه شده‌اند اما باز هم نگران دستگیری نیستند.