گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر سر لزوم تداوم آتش‌بس توافق کرد

گروه بین‌المللی حمایت از سوریه در نشست خود در نیویورک بر لزوم ادامه آتش‌بس در سوریه به رغم تداوم خشونت‌ها تأکید کرد.