گروه بین‌المللی حمایت از سوریه بر سر لزوم تداوم آتش‌بس توافق کرد