نخست‌وزیر عراق: به مرحله نهائی حمله به موصل رسیده‌ایم

نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با رئیس منطقه کردستان تأکید کرد که به مرحله پایان طرح بازپسگیری موصل رسیده‌اند و با نیروهای پیشمرگه هماهنگی وجود دارد.