کوچ اجبار تعدادی خانواده فلسطینی از «اغوار شمالی»

رژیم صهیونیستی به ۱۵ خانواده فلسطینی ساکن «اغوار شمالی» اعلام کرد باید منازل خود را تخلیه کنند؛ این رژیم قصد انجام رزمایش در منطقه یاد شده را دارد.