مسکو: اظهارات امریکا حمایت از تروریسم است

مسکو اعلام کرد سخنان مقام‌های امریکا دربارۀ حملۀ احتمالی داعش به شهرهای روسیه، به مثابه حمایت از تروریسم است.