حکمتیار سلاحش را زمین گذاشت

توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» به امضای رئیس جمهور افغانستان رسید.۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر