دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن ابلاغ شد

مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن با ۵۰۰ میلیارد ریال در تهران و ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌ها و اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند.