بازگشت دوباره گلزار به سینما/ مرگی متفاوت در تالار مولوی