انتشار نتایج دوره‌های کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی/ مهلت ثبت نام دوره‌های بدون آزمون تا نهم مهرماه

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از زمان انتشار نتایج دوره های کارشناسی با آزمون و مهلت ثبت نام در دوره های بدون آزمون این دانشگاه خبر داد.