مرغ خوش نوای جان مولانا نواهایی دارد عظیم و با شکوه + فیلم

هشتم مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بزرگداشت مولوی» ثبت شده است.