اختلاف قیمت داروها در داروخانه ها + فیلم

در این فیلم مشکل برخی از بیمارانی که با مراجعه به داروخانه های مختلف برای تهیه یک دارو با چند قیمت متفاوت مواجه شدند را مشاهده می کنید.