یاد یاران ، نمایشی با رنگ و بوی دفاع مقدس + فیلم

نمایشی با رنگ و بوی دفاع مقدس که چراغ شب های محله هرندی را روشن کرده است.