راه پر پیچ و خم صخره نوردان برای رسیدن به المپیک + فیلم

صخره های مصنوعی تهران این روزها میزبان نوجوانان و جوانان قاره‌ی کهن در قالب سیزدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا است.