اسکایپ iOS با اضافه شدن قابلیت برقراری تماس به کمک سیری آپدیت شد