برخورد واگن قطار با ایستگاه در نیوجرسی

گزارش ها از برجای گذاشتن تلفات بر اثر برخورد واگن قطار با ایستگاه در شهر نیوجرسی حکایت دارد.