کاشتن امید در دل شمع + فیلم

کارخانه ای که نود درصد از کارکنان آن ناشنوا هستند و از پارافین کاملاَ ایرانی و مرغوب محصولات صادراتی را تولید می کنند.