توانسته‌ایم فرمول‌های دشمن برای تسلط بر هوا، فضا و دریا را باطل کنیم

سردار حسین سلامی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که صبح امروز در سالن ولیعصر دادگستری استان برگزار شد، گفت: عدالت قائمه اصلی هر نظام و یکی از اسرار مهم و رموز بقای ماست. وی افزود: عدالت حیات بخش، امید آفرین، امنیت ساز و اعتمادساز است که برای شکوفایی استعداد […]