اردوهای راهیان نور؛ بزرگترین عملیات فرهنگی کشور است/ اعزام اولین گروه دانش آموزی از ۱۰ مهرماه