بازگشت کریس رونالدو به تیم ملی پرتغال

کاپیتان تیم قهرمان اروپا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود، بار دیگر به تیم ملی پرتغال دعوت شد.