باران مراسم سالگرد نوروزی را به هم زد

مراسم سالگرد درگذشت کاپیتان فقید سرخ پوشان از ساعت ۱۵:۲۴ دقیقه آغاز شد، مراسمی که در نهایت بارش باران سنگین آن را نیمه کاره گذاشت.