آیفون ۷ در کنار ساعت‌های هوشمند اندروید ور قابل استفاده نیست