مراسم سالگرد هادی نوروزی بهم خورد +عکس

مراسم سالگرد درگذشت کاپیتان فقید سرخ پوشان از ساعت ۱۵:۲۴ دقیقه آغاز شد، مراسمی که در نهایت بارش باران سنگین آن را نیمه کاره گذاشت.