از تسلط ارتش سوریه بر خط لجستیکی تروریست ها در مسیر تل کردی-دوما تا انهدام مواضع داعش