نشست هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس خبرگان

در نشست مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت توجه بیشتربه فریضه امربه معروف و نهی از منکر تاکید شد.۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر