جمعه قالی در مشهد اردهال

مراسم قالیشویان هرسال، دومین جمعه مهر، برای بزرگداشت امامزاده علی بن امام محمد باقر(ع) در فین کاشان برگزار می شود.۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر