ایرانِ۸۰ میلیونی معتقد به امام زمان برای غرب خطرناکتر از هرتهدیدی است

«موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در یادداشتی سراسر ضد ایرانی در یک روزنامه آمریکایی تاکید کرده که ایران دیگر از «گزینه نظامی» آمریکا ترسی ندارد.