دعوت بحرین از عراق برای حضور در نشست گفت‌وگوی منامه