«تایم»: آمریکا در سوریه، دست پایین را دارد

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت که آمریکا دست پایین را در اوضاع سوریه دارد و رئیس‌جمهور بعدی این کشور باید بپذیرد که ایران و روسیه در مقایسه با واشنگتن سهم بیشتری در آینده سوریه خواهند داشت.