چرا آتش بس در قدسیا نقض شد؟

دمشق (العالم) – ارتش سوریه به شدت با عناصر مسلح در قدسیا (ریف دمشق) درگیر شد….