برخورد قطار با ایستگاه در نیوجرسی

بر اثر برخورد یک قطار به ایستگاهی در شهر نیوجرسی آمریکا شماری زخمی شدند.۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر