مهم‌ترین تهدید غرب، ایرانِ امام زمانی است/امروز اعراب و اسرائیلی‌ها در یک قایق مشترک هستند