پیکان حریف آلومینیوم اراک در مرحله بعد شد

تیم پیکان توانست با پیروزی ۲-۰ برابر هف سمنان به مرحله بعد جام حذفی صعود کند.