مذاکرات با ایرباس و بوئینگ کارشناسی و خارج از چارچوب سیاسی است/ فرودگاه‌های کشور وارد فضای جدیدی می‌شوند

رییس سازمان هواپیمایی کشور معتقد است ادامه مذاکرات قراردادی با دو شرکت هواپیمایی ایرباس و بویینگ باید در فضایی آرام و خارج از اظهارنظرهای سیاسی ادامه پیدا کند.