عکس/ تصویری فوق العاده از بین الحرمین

تصویری هوایی از بین‌الحرمین که قلب‌ها را مسخر خود می‌کند.