آزمون «آموزگار» در معمای شاه/ از باند اشرف تا فلوریدای آمریکا

مرگ نخست‌وزیر رژیم پهلوی در سن ۹۳ سالگی یک بار دیگر پرونده وی را روی میز رسانه ها و محافل سیاسی قرار داد.