هنوز ریاست هیات مدیره را رسما قبول نکردم/ رویانیان: کاظمی برود من هم از مشهد می روم

محمد رویانیان پس از پیوستن به هیات مدیره باشگاه سیاه جامگان مشهد می گوید هنوز به طور رسمی عنوان رئیس هیات مدیره این باشگاه را نپذیرفته است و در صورت جدایی کاظمی از این تیم وی نیز جدا خواهد شد.