تساوی صنعت نفت و شهرداری ماهشهر

دیدار دوستانه تیم های صنعت نفت آبادان و شهرداری ماهشهر با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.